The best Tattoo Artist in Saigon

The best Tattoo Studio In Saigon

Saigon Tattoo Studio

K TATTOO Studio

Best Tattoo Studio Ho Chi Minh
'K' was started in the Summer of 2016 by a group of enthusiastic young artists. Getting a tattoo - whether it's your first or one of many - is an important milestone in your life. We are here to give you the best possible experience with talented artists to suit your requirements.
Đinh Khang
Đinh Khang Đinh Khang

Đinh Khang

Người sáng lập và điều hành K TATTOO Studio . Thể loại hình xăm : Tả thực màu và đen trắng. Quan điểm của Khang về hình xăm rất rõ ràng : " Hình xăm của bạn nói lên chính con người bạn một cách rõ ràng nhất vậy nên sẽ không có thỏa thuận nào về tiền bạc được gọi là tương xứng với giá trị của bạn , giá trị của bạn không thể đem tiền bạc ra so sánh " .
Tác phẩm tiêu biểu
Xem thêm
© Copyright 2018 Dinh Khang Doan, All rights reserved. Designed copyright Nina Co.,Ltd
Go Top